بیداری اندیشه

بیداری اندیشه - دشمن شناسی، یهودشناسی، صهیونیزم جهانی، فراماسونری، ...

دانلود کتاب زرسالاران یهودی و پارسی تألیف عبدالله شهبازی (دوره پنج جلدی)

سال پیش در جریان تحقیقات خود روی صهیونیزم جهانی و فراماسونری، به سفارش یکی از دوستان، به دنبال کتابی با عنوان "زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران" تألیف مورخ سرشناس کشور، عبدالله شهبازی رفتم و توانستم PDF پنج جلد این کتاب را به دست آورم. البته چند ماه بعد توانستم سه جلد از پنج جلد کتاب را از نمایشگاه کتاب بخرم. با همراه داشتن همیشگی کتاب با خود، در لابلای وقت هایم بالاخره موفق شدم جلد اول این کتاب را تقریبا به پایان رسانم.

بد نیست بدانید این کتاب در اصل 7 جلد بوده که آقای شهبازی هنوز موفق به تنظیم و انتشار جلد ششم و هفتم کتاب نشده اند اما پنج جلد اول این کتاب توانست در حوزه "فلسطین پژوهی" کتاب سال 85 شود.

من نیز همانند همه کسانی که اکیدا خواندن این کتاب را توصیه

می کردند، اکیدا و اکیدا توصیه می کنم دوره 5 جلدی این کـتاب 

را از موســسه مطالعات و پژوهـش های سیاسـی تهیـه کرده و  

مطالعه نمایید.

در هر حال ما نسخه های PDF این کتاب را برای دانلود و استفاده

شما عزیزان در وبلاگ قرار می دهیم.

باز هم تاکید می کنم حتما برای مطالعه این کتاب فرصت بگذارید.


گفته آقای شهبازی در مورد کتاب:«زرسالاران» ثمره دو دهه تلاش پژوهشي من و حاصل بهترين سال‌هاي زندگي‌ام است. کار بر روي اين کتاب را از سال 1370 آغاز کردم زماني که 36 ساله بودم و از توان جسمي فراوان برخوردار. انگيزه، و در واقع عشق پايان‌ناپذير به تحقيق داشتم. سال‌ها به تهيه منابع و يادداشت‌برداري گذشت. از اوايل سال 1376 تدوين متن نهايي را آغاز کردم. ابتدا مي‌خواستم کتاب را در دو جلد منتشر کنم ولي در کوران کار با حجمي عظيم از يافته‌هاي بکر مواجه شدم که طرح کتاب را به پنج جلد ‌رسانيد. جلدهاي اوّل و دوّم در اواسط سال 1377 منتشر شد. پس از انتشار اين دو جلد، طرح کتاب را به هفت جلد افزايش دادم؛ جلدهاي سوّم و چهارم در اواخر سال 1379 و جلد پنجم در سال 1383 انتشار يافت.
اکنون، شهريور 1388، پنج سال از انتشار جلد پنجم مي‌گذرد ولي هنوز جلدهاي ششم و هفتم منتشر نشده است.فهرست مطالب مجلدات پنجگانه «زرسالاران» به شرح زير است:

جلد اوّل

(قطع وزيري، گالينگور، 543 صفحه)

1. غارتگري ماوراء بحار و تمدن جديد غرب

پرتغالي‏‌ها در شرق

 

مأموريت واسكو داگاما
مهاجمان اروپايي و بازرگانان مسلمان
آغازي خونين
آرمان‏‌هاي صليبي يا تجارت ماوراء بحار؟

 

تجارت ماوراء بحار؛ تهاجم و ستيز

 

تب طلا و افسون شرق
انگليسي‏‌ها و عصر اليزابت
در جستجوي مشرق زمين
نخستين تكاپوهاي كمپاني هند شرقي
اروپاييان و تجارت شرق

 

استعمار اروپايي و هند اسلامي

 

بابر و عصر زرين هند
اكبر و حكومت قانون
جهانگير و پرتغالي‌‏ها
شاه جهان و شكوه هند
اورنگ زيب و اقتدار هند

 

انگليسي‌‏ها در هند

 

استقرار در بمبئي
نخستين جنگ بريتانيا در شرق
شيواجي و فرجام سرزمين دكن
سيك‏ها و "دولت خلسه" در پنجاب
انگليسي‏‌ها و راهزني دريايي
انحطاط و فروپاشي دولت گوركاني
آغاز امپراتوري بريتانيا در شرق
ايران و انقلاب 1857 هند
استعمار و فرايند نوزايي در هند


رازهاي تمدن جديد غرب

 

پلانتوكراسي و تجارت جهاني برده
تجارت شرق و انقلاب صنعتي
انقلاب در ساختار اجتماعي غرب
رنسانس، آرمان‏‌هاي صليبي و ليبراليسم
راز سلطه استعماري غرب
غارت و توسعه ‌يافتگي

 

2. يهوديان و اليگارشي يهودي

 

آغاز و پايان بني‌اسرائيل

 

خاستگاه آرامي
پيشينه كنعاني و ظهور دولت يهود
اشرافيت يهود و دولت افرائيم
يهوديان و انهدام بني‌اسرائيل

 

تكوين و پيدايش "قوم يهود"

 

تبعيد بابل؛ از افسانه تا واقعيت
عزراي كاتب و حكومت كاهنان
اشرافيت يهود و امپراتوري روم

 

اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد

 

آئين موسي؛ كاهنان و مردم
بنيادهاي ظهور اليگارشي خاخامي
اليگارشي خاخامي و انقلاب مسيحيت
يهودا ناسي و يهوديت جديد
خاخام‌ها، بين‌النهرين و تلمود
اليگارشي يهودي و ايران
يهوديان، جهان اسلام و بغداد
يهوديان، جهان اسلام و اندلس

 

جلد دوّم

(قطع وزيري، گالينگور، 625 صفحه)

3. اليگارشي يهودي و پيدايش زرسالاري جهاني

 

زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا


اليگارشي يهودي و غارت اندلس
يهوديان و تهاجم كلمب و گاما
اليگارشي يهودي و اسطوره انكيزيسيون
يهوديان و جغرافياي اقتصادي جديد جهان
زرسالاري آمستردام و اروپاي سده هفدهم
يهوديان و ساختار مالي جديد اروپا
استبداد اروپايي و يهوديان درباري
يهوديان و غارت ماوراء بحار در آمريكا
يهوديان و غارت ماوراء بحار در شرق
انديشمندان اروپا و زرسالاري يهودي

 

دسيسه‌هاي سياسي و فرقه‌هاي رازآميز

 

مكتب كابالا؛ خاستگاه فرقه‌هاي رازآميز
واپسين تكاپوهاي صليبي و ايران
كابالا و مسيح‌گرايي اروپايي
مسيح‌گرايي و بنيان‏‌هاي استعمار انگليس
پيامبران دروغين و دسيسه‌هاي رازآميز

 

يهوديان، انگليسي‌‏ها و آغاز عصر نو

 

اليگارشي بريتانيا و احزاب سياسي
ظهور خاندان روچيلد
شبكه خويشاوندي روچيلدها
خاندان ولزلي و كمپاني هند شرقي
ولزلي، خاندان قوام شيرازي و ايران
روچيلدها، خاندان ولزلي و جنگ‌هاي ناپلئوني
ناتان روچيلد و دربار بريتانيا
سالومون روچيلد، مترنيخ و "ارتجاع اروپا"
روچيلدها و تهاجم اليگارشي لندن

 

جلد سوّم

(قطع وزيري، گالينگور، 552 صفحه)

آريستوكراسي و غرب جديد

 

ظهور آريستوكراسي مالي


بوربن‌‏ها و اشغال الجزاير
خاندان اورلئان و انقلاب 1830
جيمز روچيلد و سلطنت لوئي فيليپ
يهوديان، مصر و محمدعلي پاشا
انگليسي‏‌ها و آغاز مسئله فلسطين
آريستوكراسي مالي و انقلاب‏ 1848
روچيلدها و لوئي بناپارت
زرسالاران يهودي و "انقلاب راه‌‏آهن"
طلوع و افول كردي موبيليه
روچيلدها و "بانكداري جنگل" در آمريكا
خاندان روچيلد و عصر ويكتوريا
شاخه وين
شاخه‌‏هاي ناپل و فرانكفورت
شاخه پاريس
شاخه لندن

 

تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا


پيشينه پارلمان و دمكراسي انگليسي
لردها، شواليه‌‏ها و ساختار اشرافي
رفورماسيون و آريستوكراسي انگليس
تكوين آريستوكراسي بريتانيا
خاندان هوارد، سيمور، سيسيل، فرانسيس بيكن و انجمن سلطنتي
خاندان چرچيل، تالبوت، والپول
اليگارشي و انقلاب مالي سده هيجدهم

خاندان اسكات، فيتزروي، لنوكس، ...


جلد چهارم

(قطع وزيري، گالينگور، 586 صفحه)

نخستين تكاپوهاي فراماسونري

 

بنيانگذاران فراماسونري

 

دزاگوليه و اليگارشي لندن
بارون منتسكيو
شواليه رمزي

 

ريشه‌هاي فراماسونري

 

اسطوره گيلدها
كابالا، جادو و فرقه‌هاي سرّي
فراماسونري و ميراث صليبي

 

اولين گراندلژها

 

بريتانيا
آمريكا
فرانسه

 

سوداگران غربي و توسعه‌طلبي روسي


روس‌ها و خانات قبچاق
ميراث بيزانسي و ظهور تزاريسم
انگليسي‌ها و ايوان مخوف
ماجراجويان تجاري، اينتليجنس سرويس و ايران
ايران و سرآغاز تجارت جهاني اسلحه
اولين هيئت‌هاي انگليسي در ايران
خاندان هلشتاين، سلطنت رومانوف و ايران
غربگرايي، توسعه‌طلبي و استبداد جديد
آغاز فراماسونري در روسيه
جنون امپرياليستي كاترين
لشكركشي نافرجام پاول به هندوستان
فراماسونري روسيه در سده نوزدهم

 

خاندان هوهن‌زولرن و فراماسونري آلمان

 

فراماسونري، استبداد روشنگرانه و نظامي‌گري
فردريك كبير و فراماسونري

 

دو چهره مرموز تاريخ فراماسونري

 

كنت سن‌ژرمن
كنت كاگليوسترو (ژزف بالسامو)

 

جلد پنجم

(قطع وزيري، گالينگور، 448 صفحه)

آريستوکراسي مالي و فروپاشي نظام سنتي


استعمار غرب و فروپاشي عثماني


راز گسترش تمدن اسلامي در اروپا
بنيان‌هاي اجتماعي انحطاط عثماني
1- افزايش جمعيت و پيامدهاي آن
2- سلطه اروپاي غربي بر قاره آمريکا
3- گشايش راه دريايي تجارت غرب با شرق
4- مقابله نظامي و اطلاعاتي غرب با عثماني
5- رشد فساد در ساختار سياسي
6- تحجر ديني و انحطاط انديشه سياسي
جايگاه عوامل اصلي و فرعي در انحطاط عثماني
کمپاني مندس: سوداگران يهودي در انگلستان و عثماني
افول عثماني و طلوع غرب
اصلاحات و نوزايي در عثماني
انقلاب نظامي در غرب
دوره لاله و آغاز غرب‌گرايي در عثماني
سوداگران غربي، دولتمردان لاله و فروپاشي دولت صفوي
صعود مشکوک نادر در ايران و حکيم‌اوغلو در عثماني
بونوال و ماجراجويان نظامي
فردريک کبير، نظامي‌گري و عثماني
طرح يوناني و تجزيه کريمه
ظهور دوّمين گروه غرب‌گرايان در عثماني
جنگ‌هاي ناپلئوني و دسيسه‌هاي بريتانيا
محمود دوّم و اخذ الگوي حکومت‌گري غرب
انحلال و انعدام ينگي‌چريکان
حذف نخبگان سنتي و صعود ديوان‌سالاران غرب‎گرا
ماکس وبر، سلطانيسم و استبداد غربي
يهوديان مخفي و طريقت بکتاشي
اشاعه فساد مالي و سرکوب اعيان در فلسطين
عصر تنظيمات و استيلاي طبقه جديد
مصطفي رشيد پاشا، معمار تنظيمات

 

استعمار بريتانيا، جنگ کريمه و انحطاط روسيه

 

اليگارشي بريتانيا و "خطر روسيه"
اليگارشي لندن: فريبکاري و جنگ‌افروزي
زرسالاران يهودي و جنگ کريمه
پيامدهاي جنگ کريمه
شکست کريمه، غرب‌گرايي و غارت روسيه
جنبش نارودنيکي در روسيه

 

اليگارشي لندن، فراماسونري و آشوب در ايتاليا

 

شورش ايتاليا و پايان اقتدار کليساي کاتوليک
فراماسونري و جنبش‌هاي جديد تروريستي
کنت کاوور، بنياد روچيلد و تأسيس دولت واحد ايتاليا

 

جلد اول (یهودیان و الیگارشی یهودی)

جلد دوم (الیگارشی یهودی و پیدایش زرسالاری جهانی)

جلد سوم (آریستوکراسی و غرب جدید)

جلد چهارم (نخستین تکاپوهای فراماسونری)

جلد پنجم (آریستوکراسی مالی و فروپاشی نظام سنتی)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 8:39  توسط مدیریت وبلاگ  |